За община Невестино и ОбС на БСП

Най-значимата природна даденост, а същевременно и природен ресурс с най-значима ефективност за Невестино, са двата минерални извора, намиращи се тук. Първият е минерален водоизточник "Сондаж №2 хг", намиращ се в м. Топилата на изхода от Невестино в посока гр. Дупница. Той е известен още от епохата на римския император Юстиниан (ІV в. пр.н.е.). Натуралната минерална вода извира от 437 м дълбочина и е с дебит около 30 л/сек. Има висока степен на чистота по отношение на нитрати и амоний. Общата минерализация е 666 мг/л и е подходяща за всекидневна употреба. Според лекарите, специалисти по вътрешни болести, оказва благоприятно влияние при лечението на следните заболявания: бъбречно-урологични, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни, обемно-еднокринни, хронично-професионални интоксикации и при хора, изложени на вредни за здравето вещества.

За физико-химичния състав и свойствата на натурална минерална вода "Невестино" е издаден Сертификат №16 от 16.11.1999 г. от Министерството на здравеопазването. В него е записано, че водата има устойчив физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията на БДС 14947-80, Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, бр.79 от 1987 г., изм. бр.18 от 1992 г., изм. и доп. бр.12 от 1995 г.) и Наредба №6 за бутилиране на натурални минерални води, за бутилиране на трапезна минерална и газирана минерална вода и за производство на безалкохолни напитки. Вторият минерален водоизточник "Сондаж №1 хг" се намира на входа на Невестино в посока гр. Кюстендил - гр. Дупница. Той е с дебит от 12 л/сек., но водата не е годна за пиене и се ползва за социално-битови нужди. С доброволен труд на местното население тук е изградена обществена баня-пералня.

 

Димитър Стаменков - кмет на община Невестино от 2003 г. досега. На Местни избори неговата кандидатура е издигната като незавидима, подкрепена от БСП.

Роден е в най-голямото село в общината - Ваксево през 1953 г. Завършва специалност "Промишлено и гражданско строителство" във Висшето строително училище "Любен Каравелов" - София. Офицер е в системата на строителни войски, стига до чин полковник. Завършва Военна академия "Г.С.Раковски", а след това и в Университета за национално и светвно стопанство завършва Висшата школа по мениджмънт и администрация с професионална подготовка "Фирмено управление".

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи