Среща между представители на бизнеса и кандидати за народни представители от 10 МИР - Кюстендил за запознаване с възможностите на “Зелената сделка“ за икономическото развитие на община Бобов дол и региона

29.03.2021г.

Среща с представители на бизнеса от общината Бобов дол и региона проведоха кандидатите за народни представители от листата на БСП за 10 МИР - Кюстендил. На нея присъстваха г-жа Елеонора Христова – кандидат от община Бобов дол, г-н Румен Георгиев – водач на листата, г-н Бойко Клечков – кандидат от гр.Кюстендил и г-н Първан Дангов – от гр.Дупница, г-н Жечко Йорданов – експерт по „Зелената сделка“ и сътрудник в областта на „Екологичното земеделие“ в парламента и представители на бизнеса.

На срещата беше подчертано, че не само икономическите сектори, които замърсяват околната среда и изискват много енергия, но и много аспекти на обществения и индивидуалния живот ще бъдат засегнати при осъществяването на т.нар. Европейски зелен пакт.

Подчерта се, че „Зелената сделка“ далеч надхвърля въпросите за околната среда и климата и обхваща почти всички политики и области на социално-икономическия живот. За България, в частност за община Бобов дол и региона,  реализирането на всички посочени мерки и политики на практика ще означава пълен реинженеринг на цялата икономика в региона, начин на функциониране на местната икономика и начин на живот на населението от област Кюстендил.

Изказа се становището, че зеленият пакт ще бъде мащабно икономическо преструктуриране, което ще има и сериозни социални последици за региона. Като компенсация на това, Еврокомисията е предложила създаването на т.нар. Фонд за справедлив преход. Той ще има три стълба: първият включва грантовете, които ще отиват директно за районите, най-силно засегнати от социално-икономическите трансформации, в които е включен и област Кюстендил; вторият стълб е програмата InvestEU, която ще осигурява финансиране за частни проекти в областта на зелените технологии и третият стълб ще предоставя средства на публичния сектор – региони, области и общини, които ще могат да кандидатстват за финансиране пред Европейската инвестиционна банка, където може да подава проекти и община Бобов дол.

На срещата се подчерта, че е спекулация твърдението, че зелената сделка ще доведе до затваряне на топлоцентралите и в частност ТЕЦ – Бобов дол, които според експертите могат да минат на друго гориво. Подчерта се, че ТЕЦ-овете не са въглищни централи. Те може в момента да работят с въглища, но въглищата не са единственият енергоизточник за тези централи.

В края на срещата се обобщи и подчерта, че проектът за фонд "Справедлив преход" ще даде възможности на засегнатите региони, като община Бобов дол, да преодолеят кризисната ситуация и да излязат от нея със значителни нови инвестиции в перспективни сфери на енергетиката и на индустрията. Подпомагането ще бъде единствено на база на териториални планове – в частност – „Общинския план за развитие на Община Бобов дол“, в които  са заложени конкретни инвестиции в  на територията на общината, свързани с модернизация на производството, в преминаване от въглища на други видове гориво или други енергийни модели, както и  в развитие на човешкия капитал на територията на общината.

Според  експертите се планира фондът да разпределя 1 трилион евро. Финансирането на фонда ще е от ресурси от фондовете за регионална политика на ЕС и от програма “InvestEU”, с пари идващи от Европейската инвестиционна банка и националните правителствата. Предвиждат се “мобилизация” и от частни инвестиции.

Всички присъстващи бяха удовлетворени от срещата и си обещаха, че и след изборите на 04.04.2021г. независимо от резултатите, темата за „ Зелената сделка“ ще бъде дискутирана и доразвита на ниво община и на регионално ниво – област Кюстендил.